Modellutvalg

PRANA ventilasjon er et balansert  system for tilluft og avtrekk med varmegjenvinning. Prinsippet for driften av systemet er at det er en toveis strømming av luft midt i arbeidsmodulen: Frisk luft fra gaten kommer inn i varmeveksleren, etter  varmevekslingen kommer frisk luft inn i rommet med en behagelig temperatur.

Sammen via  avtrekks fjernes overflødig fuktighet fra rommet, noe som forhindrer risikoen for sopp og mugg i rommet.

Kobbervarmeveksleren til ventilasjonssystemet skaper en naturlig barriere mot utvikling av patogene mikroorganismer i systemet.

Enheten styres ved hjelp av panelet eller den mobile applikasjonen PRANA RC. Takket være informasjon fra sensorer for temperatur, fuktighet, atmosfærisk trykk, klimagasser (CO2eq), luftkvalitet (VOC) styrer ventilasjonssystemet i “AUTO” -modus et mikroklima i rommet uten menneskelig inngripen.