MONTERING OG INSTALLASJON

Den profesjonelle tilnærmingen og erfaringen fra vårt team av installatører vil sikre en rask og høyverdig installasjon av PRANA-ventilasjonssystem!!

Slider

INSTALLASJON AV HUSHOLDERSERIEN

Trinn 1

Systemet monteres i et hull med en tilsvarende diameter i den øvre delen av veggen ut mot av gaten, i en avstand på minst 100-150 mm fra taket.

Steg 2

Gjennomgående hull skal være i en helningsvinkel på 3-5 grader ut mot gaten. Etter at ventilasjonssystemets arbeidsmodul er montert i hullet fyller man inn med fasadeakryl eller annen tetningsmasse. Arbeidsmodulen er produsert i en lengde som tilsvarer tykkelsen på veggen. Lengre moduler kan bestilles ved behov, og da med tre ukers leveringstid.

Steg 3

Før du slår på systemet, må du åpne henholdsvis luftinntaket og lukke det etter bruk (hvis du ikke vil bruke passiv modus). PRANA ventilasjon er da klar til bruk. Tid for montering
Installasjon av husholdningsserien “PRANA” tar i gjennomsnitt ca 2 timer.

INSTALLASJON AV DEN INDUSTRIELLE SERIEN

Installasjonseksempel på en PRANA 340S ventilasjon
  • Festingen av PRANA 340S ventilasjonen må utføres med vibrasjonsdempere for å unngå overføring av mindre vibrasjoner til gulvet.
  • Tilkoblingen av luftkanalene til ventilasjonssystemen må utelukkende utføres gjennom vibrasjonsabsorberende innsatser for å eliminere overføring av vibrasjon til luftkanalene.
  • For å sikre at systemet fungerer i samsvar med parameterne på databladet, og for å koble luftkanalene til ventilasjonssystemen, er det nødvendig å ha minst 1 m av en rett kanalseksjon ved tilluft og avtrekk til ventilasjonssystemen, deretter kan luftkanalene snus og forgrenes.
  • For å unngå forurensning av varmeveksleren i ventilasjonssystemen, er det nødvendig å installere en kombiboks på utsiden og om nødvendig også et filterboks på tilluften av friskluft til rommet.
  • Vi anbefaler dere å installere lyddempere for å redusere støy i luftkanaler.
  • Det er nødvendig å sørge for kondensdrenering fra ventilasjonssystemet.
  • Beregninger for tverrsnittet av luftkanaler og ventilasjonsgitter skal kun utføres av en kvalifisert montør/firma.
  • Installasjon av systemer skal utføres av kvalifiserte installatører.

EKSEMPLER PÅ VÅRE VERK/ARBEID.

VELG PRANA-ventilasjon

Innovative ventilasjonssystemer for et sunt, behagelig og trygg helse for mennesker!